W trosce o dobro Pacjentów, Prywatny Gabinet Stomatologiczny Agnieszki Pawelec-Riabcew gwarantuje, iż wszystkie zabiegi przeprowadzane w gabinecie, wykonane będą z należytą starannością, zgodnie z najnowszą wiedzą lekarza, przy wykorzystaniu możliwie najlepszych materiałów i najnowszych osiągnięć stomatologii.

Na wykonane w moim gabinecie usługi stomatologiczne udzielam rękojmi:

 • wypełnienia - 12 miesięcy
 • usługi protetyczne wraz z protezami - 24 miesiące
Uzyskanie rękojmi jest możliwe z dniem zakończenia leczenia zaplanowanego przez lekarza.

WARUNKI ZACHOWANIA RĘKOJMI:

 • doprowadzenie do końca pierwotnie zaplanowanego z pacjentem leczenia,
 • utrzymywanie należytej higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
 • stosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących higieny, zasad użytkowania i przechowywania protez,
 • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w gabinecie co najmniej raz na 6 miesięcy - a w przypadku dzieci raz na 3-4 miesiące.

Wizyty kontrolne w przypadku prac protetycznych i niektórych zabiegów chirurgicznych winny odbywać się w 2 tygodniu po zabiegu, po 1 miesiącu, po 3 miesiącach, a następnie standardowe wizyty co 6 miesięcy.

RĘKOJMIA NIE DOTYCZY:

 • uzupełnień tymczasowych użytych dłużej niż zalecił lekarz,
 • leczenia wykonanego na wyraźne życzenie pacjenta, potwierdzone jego podpisem,
  że został on poinformowany o braku gwarancji na wykonaną usługę
  ,
 • powikłań jakie mogą wystąpić po wykonanych zabiegach (ból, obrzęk, konieczność leczenia kanałowego itp.),
 • uszkodzeń mechanicznych zębów, protez stałych i ruchomych powstałych w wyniku urazu,
 • złamań zębów własnych i pęknięć korzeni,
 • innych nieszczęśliwych wypadków.

RĘKOJMIA NIE JEST UWZGLĘDNIANA JEŻELI PACJENT:

 • pali tytoń lub wystąpi u pacjenta choroba ogólnoustrojowa, która znacząco wpływa na stan narządu żucia np. cukrzyca, padaczka, leczenie cytostatykami, radioterapia itp.
 • nie stosuje się do zaleceń higienicznych jamy ustnej i protez ruchomych,
 • nie wykonuje zabiegów leczniczych oraz profilaktycznych zaleconych przez lekarza,
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia,
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień, bądź uszkodził protezę poza jamą ustną poprzez użytkowanie prac protetycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • nie zgłosi się po uzupełnienie protetyczne w wyznaczonym terminie.

Zabiegi endodontyczne, chirurgiczne oraz pedodoncji przeprowadzam z należytą starannością, najlepszą wiedzą i z wykorzystaniem możliwie najlepszych materiałów, sprzętu
i osiągnięć współczesnej stomatologii. Organizm ludzki jest jednak materią żywą i podlega ciągłym zmianom jak rozwój, choroby czy proces starzenia się.
Dlatego też niektóre zabiegi medyczne nie dają gwarancji dobrego funkcjonowania organizmu, ale pomagają choremu w zwalczaniu choroby i osiągnięciu maksymalnej poprawy stanu zdrowia.

Rękojmia

Specjalne podziekowania dla twórców internetowego kursu html (Kurs HTML).