Podaj swoj± płeć:

Kobieta Mężczyzna Dziecko

Podaj wiek (w latach):

mniej niż 15
15-18
19-29
30-39
40-60
więcej niż 60

Jak często myjesz zęby?

raz dziennie
rano i wieczorem
po każdym posiłku
rzadko
bardzo często
nie myję

Czy używasz płukanek po umyciu zębów?

często
rzadko
wcale

Czy używasz nitek dentystycznych do czyszczenia przerw międzyzębowych?

rzadko
wcale
po każdym posilku

Jak często chodzisz do dentysty?

gdy boli
raz w miesiacu
dwa razy w roku
przed wyjazdem/¶więtami
co miesi±c
nieregularnie

Napisz swój komentarz: